Ліцензії. Правила страхування

ПРАТ СК «АРМА» здійснює свою діяльність у добровільній та обов'язковій формах:

Добровільне страхування: 

1) добровільне страхування від нещасних випадків; ліцензія серії АЕ № 198884 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 27.03.2007 р. безстроковий, чинна ліцензія);

Правила добровільного страхування від нещасних випадків №2

Т А Б Л И Ц Я 
розмірів страхових виплат, пов’язаних із травматичними ушкодженнями та/або функціональними розладами здоров'я

Зміни №1 до Правил добровільного страхування від нещасних випадків №2

2) добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров`я); ліцензія серії АЕ № 198887 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р, строк дії з 10.01.2008 р. безстроковий, чинна ліцензія);

Правила добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров’я) №3

Зміни №1 до Правил добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров’я) №3 

3) добровільне страхування здоров`я на випадок хвороби; ліцензія серія АЕ № 198894 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 27.03.2007 р. – безстроковий, чинна ліцензія);

Правила добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби №4

РОЗМІРИ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ

Зміни №1 до Правил добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби №4

4) добровільне страхування медичних витрат; ліцензія серії АЕ № 198881 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 01.06.2006 р. безстроковий, чинна ліцензія);

Правила добровільного страхування медичних витрат №21

Зміни №1 до Правил добровільного страхування медичних витрат №21

5) добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного); ліцензія серії АЕ № 198889 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 27.03.2007 р. безстроковий, чинна ліцензія);

Правила добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) №6

6) добровільне страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту); ліцензія серії АЕ № 198902 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 27.03.2007 р. безстроковий, чинна ліцензія);

Правила добровільного страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту)

Зміни до Правил добровільного страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту)

Зміни до Правил добровільного страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту)

Зміни №3 до Правил добровільного страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту)

7) добровільне страхування залізничного транспорту; ліцензія серія АЕ № 198898 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 27.12.2007 р. безстроковий, чинна ліцензія);

Правила добровільного страхування залізничного транспорту 

Зміни до Правил добровільного страхування залізничного транспорту

Зміни №2 до Правил добровільного страхування залізничного транспорту

8) добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу); ліцензія серії АЕ № 198901 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 27.03.2007 р. безстроковий, чинна ліцензія);

Правила добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) №9 

9) добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ; ліцензія серії АЕ № 198897 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 10.05.2007 р. безстроковий, чинна ліцензія);

Правила добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ №10

Зміни №1 до Правил добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ №10

10) добровільне страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)]; ліцензія серії АЕ № 198892 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 27.03.2007 р.  безстроковий, чинна ліцензія);

Правила добровільного страхування майна  (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 статті 6 Закону України «Про страхування») 

Зміни №1 до  Правил добровільного страхування майна  (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 статті 6 Закону України «Про страхування») 

11) добровільне страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника); ліцензія серії АЕ № 198896 (видана Нацкомфінпослуг 31.07.2013 р., строк дії з 27.03.2007 р. – безстроковий, чинна ліцензія);

Правила добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) №12

12) добровільне страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)]; ліцензія серії АЕ № 198890 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 27.03.2007 р. безстроковий, чинна ліцензія);

Правила добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачено пунктами 12-14 статті 6 Закону України «Про страхування») №15

Зміни №1 до Правил добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачено пунктами 12-14 статті 6 Закону України «Про страхування») №15

13) добровільне страхування інвестицій; ліцензія серії АЕ № 198903 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 10.05.2007 р. безстроковий, чинна ліцензія);

Правила страхування інвестицій №17

14) добровільне страхування фінансових ризиків; ліцензія серії АЕ № 198891 (видана Нацкомфінпослуг 31.07.2013 р., строк дії з 10.05.2007 р. – безстроковий, чинна ліцензія); 

Правила добровільного страхування фінансових ризиків №18

Зміни №1 до Правил добровільного страхування фінансових ризиків №18

15) добровільне страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту); ліцензія серії АЕ № 198886 (видана рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 10.05.2007 р. безстроковий, чинна ліцензія).

Правила страхування кредитів №16

Обов’язкове страхування:

1) обов`язкове страхування цивільної відповідальності суб`єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об`єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об`єкти та об`єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру;ліцензія серії АЕ № 198899 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 08.12.2005 р. безстроковий, чинна ліцензія);

2) обов`язкове авіаційне страхування цивільної авіації; ліцензія серії АЕ № 198895 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 27.06.2006 р. безстроковий, чинна ліцензія); 

3) обов`язкове особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд); ліцензія серії АЕ № 198893 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 27.03.2007 р. – безстроковий, чинна ліцензія); 

4) обов`язкове страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування; ліцензія серії АЕ № 198888 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 15.12.2011 р. безстроковий, чинна ліцензія); 

5) обов`язкове страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту; ліцензія серії АЕ № 198885 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 12.10.2006 р. безстроковий, чинна ліцензія); 

6) обов`язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті; ліцензія серії АЕ № 198883 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 27.03.2007 р. безстроковий, чинна ліцензія);

7) обов`язкове страхування відповідальності суб`єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів; ліцензія серії АЕ № 198882 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 02.08.2005 р. безстроковий, чинна ліцензія); 

8) обов`язкове страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власному чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї; ліцензія серії АЕ № 198900 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 08.12.2005 р. – безстроковий, чинна ліцензія);

9) обов’язкове страхуванню цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса; (рішення Нацкомфінпослуг №2269 від 22.09.2015 р., без видачі бланка ліцензії, строк дії з 22.09.2015 р. – безстроковий, чинна ліцензія);

10) обов’язкове страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров’ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів; (рішення Нацкомфінпослуг №2506 від 13.10.2015 р., без видачі бланка ліцензії, строк дії з 13.10.2015 р. безстроковий, чинна ліцензія).

© 2010-2020 Страхова Компанія "АРМА"