До уваги АКЦІОНЕРІВ Товариства!

20.02.2017

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА» відповідно до п.  39 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), що затверджені Постановою Кабінету міністрів України № 913 від 07.12.2016 р. повідомляє наступне.

Відповідно до вимог ст. 9 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» «…фізична особа, яка має намір набути істотної участі у фінансовій установі (крім корпоративного інвестиційного фонду) або збільшити її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такої фінансової установи чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах фінансової установи, зобов'язана отримати письмове погодження органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.» Порядок погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі визначений Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (у редакції  20.09.2016 № 2290).

З повагою,

Голова Правління Л.В. Фетісова

© 2010-8478 Страхова Компанія "АРМА"