Про компанiю
Органи управління
Вищий орган управління ПРАТ СК «АРМА» - Загальні збори акціонерів.

Відомості про власників істотної участі та осіб,
які здійснюють контроль за ПРАТ СК «АРМА»:
Громадянка України Фетісова Людмила Василівна,
якій належить 99,9 % статутного капіталу Товариства.

Склад Наглядової ради ПРАТ СК «АРМА»:
Зазимко Микола Григорович – Голова Наглядової ради.
Кравченко Юлія Богданівна - член Наглядової ради.
Лященко Борис Вікторович - член Наглядової ради.
Члени Наглядової ради частками у статутному капіталі Товариства не володіють.

Виконавчий орган ПРАТ СК «АРМА» - Правління
Голова Правління Фетісова Людмила Василівна.

Звітність
СК АРМА ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ за 2021 рік
СК АРМА ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ за 2020 рік
СК АРМА ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ за 2019 рік
Аудиторський звіт за 2021 рік
Фінансова звітність ПРАТ СК АРМА за 2021 рік
Проміжна інформація емітента за 3 квартал 2021 р. (ЕЦП)
Проміжна інформація емітента за 3 кв. 21 р. (в машиночитальному форматі) (ЕЦП)
Річна інформація емітента за 2020 р.
Звіт-незалежного-аудитора-за-2020-рік
Фінансова звітність ПРАТ СК “АРМА” за 2020р.
Річна інформація емітента за 2019р.
Завантажити Річну інформацію емітента за 2019р.
Аудиторський висновок за 2019р.
Фінансова звітність ПРАТ СК “АРМА” за 2019р.
Річна інформація емітента за 2018р.
Завантажити Річну звітність емітента за 2019 р.
Аудиторський висновок за 2018р.
Фінансова звітність ПРАТ СК “АРМА” за 2018р.
Річна інформація емітента за 2017р.
Аудиторський висновок за 2017р.
Фінансова звітність ПРАТ СК “АРМА” за 2017р.
Архів звітності емітента з 2011 р.
Кодекс корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ “АРМА”
Правила страхування (добровільні види)
Добровільне страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)
Правила добровільного страхування фінансових ризиків №18
Зміни №1 до Правил добровільного страхування фінансових ризиків №18
Добровільне страхування інвестицій
Правила добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачено пунктами 12-14 статті 6 Закону України «Про страхування») №15
Зміни №1 до Правил добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачено пунктами 12-14 статті 6 Закону України «Про страхування») №15
Правила добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) №12
Правила добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 статті 6 Закону України «Про страхування»)
Зміни №1 до Правил добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 статті 6 Закону України «Про страхування»)
Правила добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ №10
Зміни №1 до Правил добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ №10
Правила добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) №9
Правила добровільного страхування залізничного транспорту
Зміни до Правил добровільного страхування залізничного транспорту
Зміни №2 до Правил добровільного страхування залізничного транспорту
Правила добровільного страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту)
Зміни до Правил добровільного страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту)
Зміни до Правил добровільного страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту)
Зміни №3 до Правил добровільного страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту)
Правила добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) №6
Правила добровільного страхування медичних витрат №21
Зміни №1 до Правил добровільного страхування медичних витрат №21
Правила добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби №4
РОЗМІРИ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ
Зміни №1 до Правил добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби №4
Правила добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров’я) №3
Зміни №1 до Правил добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров’я) №3
Правила добровільного страхування від нещасних випадків №2
ТАБЛИЦЯ розмірів страхових виплат, пов’язаних із травматичними ушкодженнями та/або функціональними розладами здоров’я
Зміни №1 до Правил добровільного страхування від нещасних випадків №2
Ліцензії
Ліцензії (добровільні види)
Добровільне страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)

ліцензія серії АЕ № 198886 (видана рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 10.05.2007 р. безстроковий, чинна ліцензія)

Добровільне страхування фінансових ризиків

ліцензія серії АЕ № 198891 (видана Нацкомфінпослуг 31.07.2013 р., строк дії з 10.05.2007 р. – безстроковий, чинна ліцензія)

Добровільне страхування інвестицій

ліцензія серії АЕ № 198903(рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 10.05.2007 р. безстроковий, чинна ліцензія)

Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)]

ліцензія серії АЕ № 198890 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 27.03.2007 р. безстроковий, чинна ліцензія)

Добровільне страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

ліцензія серії АЕ № 198896 (видана Нацкомфінпослуг 31.07.2013 р., строк дії з 27.03.2007 р. – безстроковий, чинна ліцензія)

Добровільне страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)]

ліцензія серії АЕ № 198892 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 27.03.2007 р. безстроковий, чинна ліцензія)

Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

ліцензія серії АЕ № 198897 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 10.05.2007 р. безстроковий, чинна ліцензія)

Добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)

ліцензія серії АЕ № 198901 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 27.03.2007 р. безстроковий, чинна ліцензія)

Добровільне страхування залізничного транспорту

ліцензія серія АЕ № 198898 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 27.12.2007 р. безстроковий, чинна ліцензія)

Добровільне страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту)

ліцензія серії АЕ № 198902 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 27.03.2007 р. безстроковий, чинна ліцензія)

Добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного)

ліцензія серії АЕ № 198889 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 27.03.2007 р. безстроковий, чинна ліцензія)

Добровільне страхування медичних витрат

ліцензія серія АЕ № 198881 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 27.12.2007 р. безстроковий, чинна ліцензія)

Добровільне страхування здоров`я на випадок хвороби

ліцензія серія АЕ № 198894 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 27.03.2007 р. – безстроковий, чинна ліцензія)

Добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров`я)

ліцензія серії АЕ № 198887 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р, строк дії з 10.01.2008 р. безстроковий, чинна ліцензія)

Добровільне страхування від нещасних випадків

Ліцензія серії АЕ № 198884 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 27.03.2007 р. безстроковий, чинна ліцензія);

Ліцензії (обов’язкові види)
Обов’язкове страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров’ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів

рішення Нацкомфінпослуг №2506 від 13.10.2015 р., без видачі бланка ліцензії, строк дії з 13.10.2015 р. безстроковий, чинна ліцензія

Обов’язкове страхуванню цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса

рішення Нацкомфінпослуг №2269 від 22.09.2015 р., без видачі бланка ліцензії, строк дії з 22.09.2015 р. – безстроковий, чинна ліцензія

Обов`язкове страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власному чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї

ліцензія серії АЕ № 198900 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 08.12.2005 р. – безстроковий, чинна ліцензія)

Обов`язкове страхування відповідальності суб`єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів

ліцензія серії АЕ № 198882 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 02.08.2005 р. безстроковий, чинна ліцензія)

Обов`язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті

ліцензія серії АЕ № 198883 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 27.03.2007 р. безстроковий, чинна ліцензія)

Обов`язкове страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту

ліцензія серії АЕ № 198885 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 12.10.2006 р. безстроковий, чинна ліцензія)

Обов`язкове страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування

ліцензія серії АЕ № 198888 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 15.12.2011 р. безстроковий, чинна ліцензія)

Обов`язкове авіаційне страхування цивільної авіації

ліцензія серії АЕ № 198895 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 27.06.2006 р. безстроковий, чинна ліцензія)

Обов`язкове особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)

ліцензія серії АЕ № 198893 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 27.03.2007 р. – безстроковий, чинна ліцензія)

Реєстрація в Державіаслужбі. ПН 22

Обов`язкове страхування цивільної відповідальності суб`єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об`єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об`єкти та об`єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру

ліцензія серії АЕ № 198899(рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 08.12.2005 р. безстроковий, чинна ліцензія)

КІС НБУ
КІС НБУ
СК АРМА Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи
Структура власності

Керуючись постановою Правління Національного банку України від 20 квітня 2022 року № 77 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39" , ПРАТ СК «АРМА» тимчасово закриває доступ користувачів до інформації про структуру власності надавачів фінансових послуг. Доступ до вищезазначеної інформації буде поновлений протягом п’яти робочих днів із дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.
Особлива інформація емітента
Особлива інформація Емітента (Відомості про зміну складу посадових осіб Емітента) у машиночитальному форматі (КЕП)

Особлива інформація Емітента (Відомості про зміну складу посадових осіб Емітента)_11.08.23 (КЕП)

ПОВІДОМЛЕННЯ про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера

Особлива інформація Емітента за 2023 рік (Архів повідомлень про інформацію)

Річні дистанційні загальні збори 24.04.2023 р. (Архів документів)

Річні дистанційні загальні збори 16.12.2022 р. (Архів документів)

Особлива інформація Емітента (відомості про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів) 23.12.22
Особлива інформація Емітента (відомості про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів) у машиночитальному форматі 23.12.22
Особлива інформація (відомості про зміну складу посадових осіб) Емітента 23.12.22
Особлива інформація (відомості про зміну складу посадових осіб) Емітента 23.12.22 в машиночитальному форматі

Позачергові дистанційні загальні збори 29.09.2022 р. (Архів документів)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (12.11.2021)
ЕЦП
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента в машиночитальному форматі (12.11.2021)
ЕЦП
Особлива інформація (Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції) емітента (11.10.2021)
ЕЦП
Особлива інформація (Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції) емітента в машиночитальному форматі (11.10.2021)
ЕЦП
Особлива інформація (відомості про зміну складу посадових осіб емітента) емітента (08.10.2021)
ЕЦП
Особлива інформація (відомості про зміну складу посадових осіб емітента) емітента в машиночитальному форматі (08.10.2021)
ЕЦП
Повідомлення-про-підсумки-голосування-на-ЗЗА-22-04-21
Повідомлення-про-підсумки-голосування-на-ЗЗА-22-04-21
Особлива-інформація-3-зміна-складу-посадових-осіб-станом-на-22.04.21-дата-розміщення-23.04.21
Особлива-інформація-3-зміна-складу-посадових-осіб-станом-на-22.04.21-дата-розміщення-23.04.21.docx.p7s
report
report.xml_.p7s
Особлива-інформація-2-попер.-надання-згоди-станом-на-22.04.21-дата-розміщення-23.04.21
Особлива-інформація-2-попер.-надання-згоди-станом-на-22.04.21-дата-розміщення-23.04.21.docx.p7s
report
report.xml_.p7s
Особлива інформація зміна веб-сайту станом на 21.04.2021 (дата розміщення 22.04.2021) (Особая-информация)
Особая-информация.docx.p7s
report
report.xml_.p7s
Додаткова інформація про ЗЗА, що скликаються на 22.04.2021 р. (дата розміщення 20.04.2021 р.)
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗЗА, ЩО СКЛИКАЮТЬСЯ НА 22.04.2021


Особлива інформація (відомості про зміну складу посадових осіб емітента) емітента
Завантажити особливу інформацію (відомості про зміну складу посадових осіб емітента) емітента
Особлива-інформація-відомості-про-прийняття-рішення-про-попереднє-надання-згоди-на-вчинення-значних-правочинів-емітента
Завантажити-особливу-інформацію-відомості-про-прийняття-рішення-про-попереднє-надання-згоди-на-вчинення-значних-правочинівемітента
Особлива-інформація-відомості-про-зміну-складу-посадових-осіб-емітента-емітента
Завантажити-особливу-інформацію-відомості-про-зміну-складу-посадових-осіб-емітента-емітента
Додаткова-інформація-щодо-загальних-зборів-акціонерів-що-скликаються-Товариством-на-10-квітня-2020-року
Завантажити-додаткову-інформацію-щодо-загальних-зборів-акціонерів-що-скликаються-Товариством-на-10-квітня-2020-року
Споживачам
ОФЕРТА ЩОДО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ (БЕЗПЕРЕРВНОГО СТРАХУВАННЯ ЗДОРОВ’Я) «ЛІКАР ПОРУЧ»
Редакція дійсна з «03» жовтня 2022 р.


ОФЕРТАЩОДО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ КОМПЛЕКСНОГОДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ МАЙНА ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД ТРЕТІМИ ОСОБАМИ «ПРИВІТ, СУСІД!»
(Дійсна редакція з 03. 10. 2022 р.)


ОФЕРТА ЩОДО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ БАНКІВСЬКОЇ ПЛАТІЖНОЇ КАРТИ
(Дійсна редакція з 03.10.2022 р.)

МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА»

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА» ЗВЕРНЕНЬ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА»

ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ ТА ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ ПРАТ СК «АРМА»

ПЕРЕЛІК ОСІБ, ЯКІ НАДАЮТЬ ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ПОСЛУГИ.

На виконання вимог ч.2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

ІНФОРМАЦІЯ СПОЖИВАЧАМ ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ПРАТ СК «АРМА» за цим посиланням.

На виконання вимог ч. 1 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» ПРАТ СК «АРМА» розкриває таку інформацію:

1) перелік послуг, що надаються ПРАТ СК «АРМА», порядок та умови їх надання.

ПРАТ СК”АРМА” надає послуги зі страхування та перестрахування виключно за видами страхування, на які отримані ліцензії. Виключний перелік видів страхування та ліцензій зазначені за цим посиланням.

Загальні умови і порядок здійснення добровільного страхування визначаються правилами страхування, що встановлюються страховиком самостійно відповідно до вимог Закону України «Про страхування». За кожним видом добровільного страхування затверджені окремі правила. Конкретні умови страхування визначаються у договорі страхування при його укладенні.

Для здійснення обов’язкового страхування Кабінет Міністрів України, якщо інше не визначено законом, встановлює порядок та правила його проведення, форми типового договору, розміри страхових сум та максимальні розміри страхових тарифів або методику актуарних розрахунків.

Ці умови договорів страхування використовуються ПРАТ СК ”АРМА” при укладанні договорів обов’язкового страхування.

Договір страхування можна укласти звернувшись до офісу ПРАТ СК ”АРМА” за адресою:

03115, м. Київ, вул. Хмельницька, буд. 10, офіс Б8-3.

2) вартість, ціна/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги.

Ціна/тарифи на фінансові послуги ПРАТ СК ”АРМА” розраховуються відповідно до методології актуарних розрахунків в страхуванні, що являє собою сукупність прийомів дослідження порядку визначення страхових тарифів та страхових платежів в залежності від виду страхування, умов договору страхування та періоду страхування.

Страховий тариф – ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування.

Страхові тарифи при добровільній формі страхування обчислюються страховиком актуарно (математично) на підставі відповідної статистики настання страхових випадків. Конкретний розмір страхового тарифу визначається в договорі страхування за згодою сторін.

Базові тарифи зазначаються для кожного виду добровільного страхування у правилах страхування (посилання).

Максимальні розміри страхових тарифів або методику актуарних розрахунків щодо обов’язкових видів страхування затверджує Кабінет Міністрів України, якщо інше не визначено законом.

3) інформація про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг.

ПРАТ СК ”АРМА” приймає пропозиції про поліпшення діяльності, заяви та скарги на недоліки у роботі та/або на дії працівників за адресою: 03115, м. Київ, вул. Хмельницька, буд. 10, офіс Б8-3, за телефоном: +38 091 481 93 51, на корпоративну поштову скриньку office@arma-ic.com.

ПРАТ СК ”АРМА” забезпечує громадянам можливість впливу на поліпшення роботи компанії, відстоювання своїх прав і законних інтересів, відновлення їх у разі порушення. У порядку та на умовах, встановлених Законом України «Про звернення громадян» ПРАТ СК ”АРМА” розглядає та вирішує спірні питання.

Скарги споживачів ринків фінансових послуг можна також направляти до Національного банку України на електронну скриньку nbu@bank.gov.ua.

Документи у паперовій формі:

 засобами поштового зв’язку на адресу: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9;

 через шафу для приймання документів, що установлена за адресою:

м. Київ, вул. Інститутська, 11-б.

Відомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та її економічний стан, які підлягають обов’язковому оприлюдненню знаходяться за посиланням.

Перелік керівників фінансової установи знаходиться за посиланням.

Відокремлені підрозділи – відсутні.

У членів виконавчого органу ПРАТ СК ”АРМА” є у власності акцій ПРАТ СК ”АРМА”. Перелік осіб, частки яких у статутному капіталі ПРАТ СК ”АРМА” або належна їм кількість акцій перевищують 5 відсотків, знаходиться за посиланням.