Страховий випадок
Наземний транспорт (КАСКО)
Для отримання страхового відшкодування Страхувальник (його правонаступник або представник) зобов’язані надати Страховику наступні документи:
а) заява/ повідомлення про настання страхової події за формою, встановленою Страховиком;
б) заява на виплату страхового відшкодування за формою, встановленою Страховиком;
в) паспорт; довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру;
г) свідоцтво про реєстрацію ТЗ;
ґ) посвідчення водія;
д) документ, що підтверджує факт законного керування ТЗ;
е) акт товарознавчого дослідження (якщо дослідження здійснювалось за рахунок Страхувальника);
є) документи компетентних органів (органів внутрішніх справ, метеорологічної служби, слідчих або інших компетентних органів) про обставини страхової події, зокрема:
– довідка органів внутрішніх справ або інший документ, встановленої форми, щодо ДТП;
– документ про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР). У разі не встановлення винної особи – документ про зупинення досудового слідства;
– документ із органів пожежної охорони, гідрометеоцентру, рятувальної чи сейсмологічної служб про стихійне лихо тощо; акт огляду місця пригоди;
ж) документи, на підставі яких визначається розмір збитків та/або документи, що підтверджують витрати на ремонт або відновлення ТЗ згідно з іншими умовами цього Договору (експертиза, рахунок, акт виконаних робіт, наряд-замовлення на проведення ремонтних робіт, документ, що підтверджує витрати Страхувальника по проведенню ремонту ТЗ у разі самостійної оплати проведеного ремонту, а саме: прибутковий касовий ордер або фіскальний касовий чек тощо);
з) інші документи, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків в залежності від страхової події: рішення, постанови, вироки, ухвали суду; документи правоохоронних, фінансових, податкових, банківських органів, місцевих органів влади; висновки експертів та спеціалізованих фірм, що діють на підставі ліцензій (юридичні, аудиторські, консультаційні) тощо;
і) довіреність, у випадку звернення представника Страхувальника;
к) документи, що підтверджують правонаступництво особи, яка звернулася за виплатою, якщо виплата здійснюється правонаступнику.

Заява про настання страхової події
Заява на виплату
Подорожуючі
Перелік документів, що надаються Страховику для отримання виплати страхового відшкодування:
1. письмова заява на страхову виплату;
2. при отриманні медичних послуг – довідка з медичного закладу з приводу амбулаторно чи стаціонарного лікування Застрахованої особи із зазначенням діагнозу, дат(-и) отримання медичних послуг та їх переліку, висновків лікарів, рецептів з призначеними ліками, оформлені відповідно до законодавства країни перебування;
3. оригінали деталізованих розрахунків щодо отриманих послуг, квитанції, чеки, рецепти з назвами медикаментів та їх вартістю (якщо медикаменти окремо оплачувались Застрахованою особою);
4. інші документи, які підтверджують понесені витрати;
5. копія закордонного паспорту Застрахованої особи – перша сторінка та сторінка з відміткою митниці про перетин кордону;
6. копія паспорту громадянина України та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, яка отримує страхову виплату;
7. свідоцтво (копія) про смерть, у разі смерті Застрахованої особи.

Перелік документів, що надаються Страховику для отримання страхового відшкодування можна скачати тут

Перелік документів
Заява на виплату (медичні витрати)
Заява на виплату (нещасний випадок)
Нещасний випадок
Перелік документів, що надаються Страховику для отримання виплати страхового відшкодування:
1. Заява про страховий випадок.
2. Договір страхування.
3. Висновок лікувального закладу.
4. Лікарняний листок (листок непрацездатності).
5. Висновок МСЕК про встановлення групи інвалідності.
6. Акт про нещасний випадок форми № Н-1 (при нещасних випадках на виробництві).
7. Матеріали слідчих або судових органів – при необхідності.
8. Довідка з місця роботи Застрахованої особи, що вона є працівником підприємства-Страхувальника.
9. Паспорт Застрахованої особи.
10. Інші документи, на вимогу Страховика, які мають значення для визнання події страховим випадком.

Перелік документів, що надаються Страховику для отримання страхового відшкодування можна скачати тут

Перелік документів
Повідомлення про страховий випадок
Заява на виплату
Медицина
Перелік документів, що надаються Страховику для отримання страхового відшкодування витрат на медичні послуги:
1. Заяву на здійснення Страхової виплати із зазначенням повних реквізитів банківського рахунку Застрахованої особи.
2. Копію документа, що ідентифікує Застраховану особу (паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України).
3. У випадку, коли Застрахованою особою є неповнолітня дитина, надається копія свідоцтва про народження Застрахованої особи та копія документа, що ідентифікує особу одного з батьків, опікуна чи піклувальника Застрахованої особи.
4. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
5. Довідку лікаря із зазначенням дати звернення, повного діагнозу, переліку медичних послуг, призначених у зв’язку із даним захворюванням, завірену печаткою медичної установи.
6. Оригінал фінансового документу (фіскальний чек, квитанцію до прибуткового касового ордеру або банківська квитанція) про оплату вартості отриманих послуг.
Копії ліцензії та свідоцтва платника податку медичного чи іншого закладу, що надав послуги Застрахованій особі – окрім державних і відомчих закладів.
Перелік документів, що надаються Страховику для отримання страхового відшкодування витрат на лікарські засоби та медичні матеріали:
1. Заяву на здійснення Страхової виплати із зазначенням повних реквізитів банківського рахунку Застрахованої особи.
2. Копію документа, що ідентифікує Застраховану особу (паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України).
3. У випадку, коли Застрахованою особою є неповнолітня дитина, надається копія свідоцтва про народження Застрахованої особи та копія документа, що ідентифікує особу одного з батьків, опікуна чи піклувальника Застрахованої особи.
4. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
5. Довідку лікаря із зазначенням дати звернення, повного діагнозу, переліку лікарських засобів та/або медичних матеріалів, призначених у зв’язку із даним захворюванням, завірену печаткою медичної установи.
6. Оригінал фінансового документу з вказаним переліком лікарських засобів (фіскальний чек, квитанцію до прибуткового касового ордеру або банківська квитанція, товарний чек) про оплату вартості лікарських засобів та/або медичних матеріалів, датованого не пізніше 3 діб з дати настання страхового випадку.
7. Якщо лікарські засоби та/або медичні матеріали було придбано для лікування Застрахованої особи в стаціонарному медичному закладі, додатково надається виписка з медичної карти стаціонарного хворого з переліком призначених лікарських засобів та/або медичних матеріалів, необхідних для проведення курсу лікування.
Копії ліцензії та свідоцтва платника податку медичного чи іншого закладу, що надав послуги Застрахованій особі – окрім державних і відомчих закладів.
Перелік документів, що надаються Страховику для отримання страхового відшкодування витрат на оздоровчі послуги:
1. Заяву на здійснення Страхової виплати із зазначенням повних реквізитів банківського рахунку Застрахованої особи.
2. Копію документа, що ідентифікує Застраховану особу (паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України).
3. У випадку, коли Застрахованою особою є неповнолітня дитина, надається копія свідоцтва про народження Застрахованої особи та копія документа, що ідентифікує особу одного з батьків, опікуна чи піклувальника Застрахованої особи.
4. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
5. Оригінал фінансового документу (фіскальний чек, квитанцію до прибуткового касового ордеру або банківську квитанцію) про оплату вартості отриманих послуг.
6. Документ, що містить перелік отриманих послуг (акт виконаних робіт, товарний чек тощо).
Копії ліцензії та свідоцтва платника податку медичного чи іншого закладу, що надав послуги Застрахованій особі – окрім державних і відомчих закладів.

Перелік документів, що надаються Страховику для отримання страхового відшкодування можна скачати тут

Перелік документів
Заява на відшкодування
Майно
Перелік документів, що надаються Страховику для отримання страхового відшкодування:
1. Заява про страховий випадок.
2. Оригінал (копія) Договору страхування.
3. Довідку від компетентних органів:
– на випадок пожежі – довідку від пожежної охорони.
– на випадок стихійного лиха – довідку від гідрометеоролігчної служби, підрозділу МНС.
– на випадок протиправних дій третіх осіб – довідку від МВС про порушення або відмови в порушенні кримінальної справи, призупинення кримінальної справи, з докладним описом зниклого або пошкодженого майна.
– на випадок водяної аварії – акт про залиття від ЖЕКа або органу, який уповноважений складати відповідний акт).
4. Копія паспорта та ідентифікаційного коду (фізичної особи).
5. Документи що підтверджують розмір заподіяного збитку.
6. Страховик має право вимагати від Страхувальника інші документи, які дають змогу встановити обставини настання страхового випадку та розмір збитків (висновки державної комісії тощо).
Сторонами у Договорі страхування може бути передбачений інший перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків.

Перелік документів, що надаються Страховику для отримання страхового відшкодування можна скачати тут

Майно
Повідомлення про страховий випадок
Заява на виплату
Відповідальність
Перелік документів, що надаються Страховику для отримання страхового відшкодування:
1. Заява Страхувальника про настання страхового випадку.
2. Висновок про страховий випадок, який містить причини і наслідки страхового випадку.
3. Рішення суду або інший документ, який містить розміри сум, які підлягають відшкодуванню в зв’язку з настанням страхового випадку, який включається в обсяг відповідальності Страховика за Договором страхування, документи компетентних органів.
4. Документи, які підтверджують здійснені Страхувальником виплати.
5. Документи, які підтверджують понесені Страхувальником збитки.
6. Інші документи за вимогою Страховика.

Перелік документів, що надаються Страховику для отримання страхового відшкодування можна скачати тут

Перелік документів
Повідомлення про страховий випадок
Вантажі
Перелік документів, що надаються Страховику для отримання страхового відшкодування:
1. Письмове пояснення про пригоду з вказівкою дати і часу виникнення (виявлення) пригоди, місця пригоди, причини пригоди з докладним описом її настання, докладного опису пошкоджень, їх ступеню і об’єму.
2. Довідку з гідрометеорологічної служби про стихійне лихо (при необхідності).
3. Довідку від пожежної служби (при необхідності).
4. Довідку з ДАІ при дорожньо-транспортній події.
5. Документ, який підтверджує аварію чи катастрофу на залізничному чи повітряному транспорті ( при залізничному чи авіаційному перевезенні).
6. Акт про Морський протест, виписку із судового журналу (при морському перевезенні);
7. Довідку правоохоронних органів, яка підтверджує факт звернення в ці органи у випадку викрадення вантажу або інших пригод кримінального характеру під час періоду дії Договору страхування або рішення про порушення/припинення кримінальної справи.
8. Достовірні свідчення про час виходу транспортного засобу з пункту відправлення, а також про неприбуття його до місця призначення в строк, встановлений для визнання транспортного засобу зниклим безвісти (в випадку пропажі судна чи іншого транспортного засобу з вантажем безвісти *).
9. Аварійний сертифікат, який складається представниками Страховика, Страхувальника та перевізника.
10. Інші документи, які вказані в Договорі страхування.
У разі необхідності Страховик може робити запити про відомості, пов’язані із страховим випадком, у тому числі і про дані, що є комерційною таємницею, до правоохоронних органів, банків, та інших підприємств, установ і організацій, що володіють інформацією про обставини страхового випадку, а також може самостійно з’ясовувати причини та обставини страхового випадку. Страховик несе відповідальність за розголошення одержаних відомостей, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
** Судно вважається зниклим безвісти, коли про нього не надійшло ніяких відомостей протягом трьох місяців, а якщо одержання відомостей могло бути затримано внаслідок воєнних дій – протягом шести місяців.
Вантаж, який перевозиться наземним транспортом, вважається втраченим, якщо він не був доставлений протягом тридцяти днів по закінченню запланованого терміну прибуття в пункт призначення, а при прямому змішаному сполученні (комбінованій перевозці) – по закінченню чотирьох місяців з дня прийняття вантажу до перевезення.

Перелік документів, що надаються Страховику для отримання страхового відшкодування можна скачати тут

Документи для подачі